[Conferència]

Situació formativa que ocorre quan un professional o un expert en el seu àmbit, amb uns coneixements concrets es reuneix en un lloc, data i moment concret, prèviament anunciat, amb un grup de persones interessades en conèixer més sobre els coneixements o el saber fer que ofereix aquest professional. Per tal de transmetre aquest saber fer a través d’una explicació oral mitjançant exemples i situacions pràctiques.

Avui dia, a mí em continuen encantant les trobades reals. En lloc i hora concrets. Però també ens desenvolupem amb les noves tecnologies i apostem pel canal online.

Les darreres que he preparat:

No Puc Més

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

273536661